#117717
luz
משתתף

אריאל שלום,

תודה על המענה, תודה על ההתחשבות, ותודה על כל השקעתך בפורום. אין כמוך!

לגבי תשובתך-

אני מבין מדבריך שבמקרה זה אין בעייה שמחלף ההזנות יחליף בין הזנה מאופסת להזנה לא מאופסת. שאלה- אם גנרטור הגיבוי לאספקה חלופית מזין רק חלק מהמתקן (שדה חיוני) ב TN-S, ויכול להיות מצב לזמנים קצרים ששאר המתקן מוזן מחח”י ב TT, האם קיים כאן האיסור של הארקת הגנה ואיפוס יחד באותו מבנה? או שהאיסור רק ב TN-C-S? (לא רואה כאן בעייה  בטיחותית, השאלה אם בכל זאת זה אסור).

בתודה