#117722
arielsegal
מנהל בפורום

בדיקת עכבת לולאת תקלה בפרט ובדיקת הארקות בכלל חייבת להתבצע באמצעות בודק חשמל בעל הכשרה נאותה, הבנה טובה של התוצאות, הבנת דרכי השיפור ואמצעי ההגנה.