#117736
ORH
משתתף

אני מסכים איתך במאה אחוז luz,

פשוט היה חשוב לי להסביר לו שזה לא בטיחותי, אני הולך לדירות ורואה פחת AC ומתחנן שיחליפו לפחת A אפילו במחיר עלות.

אני אולי נשמע מחמיר בדיון הזה, אבל אני חושב שברגע שלקחת קופסה שקיבלה תו תקן(עמידות 850 מעלות וכבה מאליו) ברגע שאתה חותך אותה הקופסה איבדה מהתקן שלה.

אז למעשה זה עדיין לא התקנה תקנית(אך מעלימים עין).

הדרכים שאני הצעתי הם:

  1. לחתוך את העץ סנטים מכל צד כך שהמתאם ישב על הקיר(ועל המתאם המסגרת)
  2. קופסה על הטיח עם עמידות ומחומר כבה מאליו(גב הקופסה פלסטיק ואין בעיה)
  3. לחצוב ולפרק את הקופסה הנוכחית ולהתקין אחת שלמה ותקינה בולטת מהקיר כך שהמתאם ישב בדיוק על הקופסה ולא יהיה שום מרווח של עץ שעלול להתלקח בעת קצר
  4. להשאיר ככה וזה כבר תלוי בבודק חשמל עד כמה הוא בודק.