#117739
luz
משתתף

שלום ORH,

אם ניתן לעשות בעץ פתח יותר גדול, ולהתקין את האביזר ישירות על הקיר, או לחילופין אביזר עה”ט,  זה עדיף. התייחסתי למצב הנתון שתיארת.

הפתרון שהצעתי נראה לי בהחלט סביר במצב הנוכחי – קופסא תקנית ל 850 מעלות ללא גב, שקצה האחורי נכנס קצת לקופסא הכתומה הקיימת ביציקה. (למעשה אתה יוצר מעין קופסת עומק). הקופסא שביציקה עמידה ב 650 מעלות, ובשלב הנוכחי הייתי מסתפק בפתרון הזה, היות ובכל האיזור של העץ תהיה קופסא תקנית לעץ. (קיימות אפשרויות נוספות, יתכן שתוכל להתקין קופסא שלמה על העץ, ולהכניס את המוליכים מגבה דרך צינור 16 ירוק, שיוכנס כמה ס”מ לתוך הצינור 20 הקיים ביציקה.)

מה שחשוב – החלט על פתרון שאתה רגוע איתו, לא נכון לתלות את זה בערנות הבודק (אפשרות 4 שכתבת).

בברכה