#117758
KfirH
משתתף

שלום,

ברור לי שלא ניתן להשתמש בשקע חד פאזי.

כוונתי הייתה להשתמש בשקע סיקון 4 פינים.

האם זה לא יותר נכון להשתמש בו מאשר להשתמש בשקע 5 פינים שפין אחד אינו מחובר כלל?