#117768
eyal11
משתתף

לדעתי פחות מיקצועי,יש הבדל בין עובד שמחזיק מצלמה תרמית פעם בשנה לבין עובד שמחזיק כל יום מצלמה תרמית.

המחיר של בדיקה תרמית לא כזה יקר שכדאי לקחת את הסיכון.