#117773
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני מניח שכוונתך למפסק אוטומטי זעיר לזרם נקוב של 10A.

המא”ז הגדול ביותר שניתן להתקין במעגל שהמוליכים בו הם מוליכים מבודדים בשטח חתך 1.5 ממ”ר הוא 10A.

בכבל מסוג XLPE ששטח המוליכים בו הוא 1.5 ממ”ר ניתן להוליך זרם גדול יותר בהתאם לשיטת ההתקנה ולתנאי ההתקנה.

הזרם המרבי שאפשרי להזרים בכבלים מפורט בתקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים.