#117779
yossi69
משתתף

שלום,

יש הנחיות אחרונות מתאריך 19/11/19 ובהם דברים השתנו מההנחיות הקודמות, אולי נוקשות יותר.

“מעגל סופי לטעינה” – מעגל המזין מערכת טעינה באופן בלעדי ושתחילתו בלוח הקרוב לה<br />
וסיומו בעמדת הטעינה עצמה או בבית תקע המזין התקן הטעינה.

המשפט הבולט, אומר הכל, כי אין להתקין את עמדת הטעינה ללוח דירתי בכלל (הוא מרוחק).

עדיין, כאשר דורשים בהנחיות אלו כי מעגל סופי לטעינה יותקן בהתקנה סמויה בלבד, ישנה בעיה בהתקנה זו.

ראיתי המון צורות התקנה “סמויה” (בטח שאף אחד לא חוצב), זה עדיין נחשב גם כאיותה “סמויה” לעירוב הזנות בשטח הציבורי של הבניין. אם פרצה שריפה בחניון, מגיע כיבוי אש וניתקו את המפסק המזין את החניון, עדיין ישנה הזנה שונה בעמדת הטעינה מהדירה, ויכול להוות בעיה חמורה גם כאשר ההתקנה סמויה.

ללא קשר התקניה סמויה בחוק החשמל בפרק מעגלים סופיים 2 ג’, אומר כי ניתן להתקין הזנה מדירה לעמדת טעינה בחניון הבניין בתנאי שיהיה במוביל, התקנה סמויה, ללא תיבות. עכשיו שוב חזרנו להתקנה סמויה שיש לה הרבה פירושים ” בסה”כ כולם אותה משמעות” שאפשר להפוך אותה לחשיפה ע”י פתיחת פתחים המצריכה שימוש בכלים. לכן מרירון עונה למקרה או צינור PG משוריין, תעלת פח סגורה וכו’. צריך להיות משפטן כדי להחליט וכל זה בשביל סכום קטן…מסבכים אותנו…