#117780
kobigross
משתתף

שלום אייל

תופעה כזאת קרתה לי במקום העבודה  שלי

זה קורה כאשר יש חיבור כל שהוא  בין ” התופסן”  ( המינוס) של הרתכת  שמחובר לשולן העבודה  המתכתי 

ויש חיבור כל שהוא  למוליך  הארקה ( במקרה שלי מעל השולחן היתה שרשרת של  כננת  חשמלית שמונחת על שולחן הריתןך 

וזרם הריתוך עבר לשרשרת ומשם למוליך הארקה של הכננת החשמלית ומשם למוליך הארקה הראשי ) .

תבדוק האם יש קשר גלווני  בין  שולחן  הריתוך  למוליך  הארקה

בברכה

קובי