#117786
arielsegal
מנהל בפורום

אני סבור שאתה צודק וזהו הפתרון המועדף.

לצערי לא נרשם בשאלה מהי עכבת לולאת התקלה בלוח שבגומחה, מהי עכבת הקצר לאפס בלוח שבגומחה והמבטח במעלה הזינה.