#117790
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אני ממליץ לבצע סריקות תרמיות של מתקני החשמל במפעלים ובמבנים כפעולת שיגרה.
  2. לצערי אתה עלול להיתקל בקשיים לבצע תיקונים על סמך הסריקות שלך, לעומת זאת כשיגיע בודק חיצוני ויקבע שיש צורך להחליף ציוד זה או אחר, הדבר יתבצע מיד.
  3. אין מניעה שתבצע סריקות תרמיות אחרי הדרכה מקיפה וממצה שתכלול הכרה טובה ושימוש בציוד ועקרונות של תרמוגרפיה.