#117797
yossi69
משתתף

שלום,

התקנה במובל השלם לכל אורכו ברור וכתוב בהנחיות רשות החשמל לעמדות טעינה ואף מופיע בתקנה 2 ג’ בפרק מעגלים סופיים כהתקנה סמויה , מובל וללא תיבות. כי זה לא כך בהתקנות רבות של עמדות טעינה, יש מעבר מצינור מרירון לצינור PG וכו’.

לעניין השריפה אין כל תקנה או הנחייה, פשוט העליתי נושא בעייתי, קח בחשבון כמו הדייר הנ”ל יהיו דיירים נוספים שירצו להתקין בצורה כזו למרות היותה סמויה, יהיו המון הזנות שונות בתוך השטח הציבורי. וזו בעיה לא קטנה לדעתי

לכן, ההנחיה הזו כנראה פותרת את הבעיה של התקנה מלוח דירתי. “מעגל סופי לטעינה” – מעגל המזין מערכת טעינה באופן בלעדי ושתחילתו בלוח הקרוב, לוח חשמל של דייר בקומה 20 אינו הלוח הקרוב לעמדה