#117802
assis13
משתתף

שלום רב

ברצוני לעדכן למרות שעדיין לא סגור על העניין ואשמח לתובנות.

היום החלפתי את לוח השירות שאליו הייתה מחוברת הרתכת וכן את הכבל הזנה למשאבה.

לאחר מכן שמתי אמפרמטר צבת על מוליך הארקה של כבל המשאבה וכן על כבל הרתכת , כאשר בוצע ריתוך בעזרת הרתכת האמפרמטר הראה קפיצות של קפיצות זרם במוליך הארקה במהלך הריתוך.

בדיקה ברתכות אחרות שבמפעל , לפחות בשלוש אחרות  הראו זרם אפס במוליך הארקה ,על אותו שולחן ריתוך.

בדיקת בידוד והארקה היו תקינות.

בעקבות הממצאים נתתי הוראה להשבית / לשלוח לבדיקה את הרתכת הבעייתית ואמשיך לעקוב אחר העניין.

רעיונות  , הארות ?