#117811
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל מכשיר קבוע או נייח חייב ניתוק בשלמותו.

אין חובה להתקין מבטח דו קטבי אבל יש חובה לנתק את הצרכן בשלמותו לצורך תחזוקה, לכן רצוי לעשות זאת באמצעות המבטח.

בצד מתח נמוך מאוד (משני) יש להתקין מבטח דו קטבי רק אם הצד המשני צף (אינו מיוחס לאדמה). מאחר ובזינה צפה נדרש ניתוק המתקן בשלמותו