#117813
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. יש לשאוף ולא לחסוך בכסף ולהפוך את הבדיקה לאוטומטית והפעלה מרחוק ללא גישה לציוד הנבדק בעת הבדיקה.

2. על פי תיאורך נדרש רשיון מסוייג מתח גבוה לביצוע פעילות זו.

כפפות נדרשות ב class 1 לפחות.