#117816
arielsegal
מנהל בפורום

כשבוחרים מבטח מתאים לדרישות תקנות החשמל פונים ראשית לתקנות החשמל ולא נעזרים בכל מיני אתרי אינטרנטרט.

בתקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים נכתב:

לפיכך נדרש להשתמש במבטח שהזרם הנקוב שלו 10 אמפר לכל היותר כשהמוליכים בחתך 1.5 ממ”ר.