#117822
yossi69
משתתף

שלום,

דבר נוסף וחשוב שקיים בהנחיות האחרונות ולא נלקח בחשבון ברוב המקרים הוא : “נקודת חיבור בעמדת הטעינה במקום ציבורי תוגן מפני מתח יתר”, ע”פ ההגדרה שחניון בבניין מגורים נחשב למקום ציבורי, לכן הנחיה זו צריכה להתקיים, מי בדק? איפה זה קיים? אם זה נמצא כחלק מהעמדה, האם זה כלול בתקן של הצהרת היבואן /יצרן?