#117839
ORH
משתתף

אני מניח שאתה מדבר על דירה,

במידה ואתה מדבר על דירה אסור לך לעשות זאת, אסור לך להזין מכשיר חד מופעי(תאורה) ממעגל תלת מופעי המזין את הכיריים.

אני דווקא רוצה להציע פתרון אחר:

לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים… 

אבל באותה תקנה יש סעיף שמאפשר לך לעשות זאת במידה ואין לך אפשרות אחרת להעביר עוד צינור.

אבל צריך שהקוטר של הצינור יהיה שווה ל 1.6 כפול השורש של סכום קטרי המוליכים בריבוע.

אם אתה מעביר 3 מוליכים של 1.5 ו5 מוליכים של 2.5 צריך לפחות צינור 16(בהסתמך על קוטר חיצוני 3ממ ל1.5 ו3.5 ל2.5. אתה חייב אבל לוודא קוטר של היצרן כי זה משתנה בין יצרן ליצרן)

ואז, מבחינה בטיחות הייתי ממליץ בתוך הקופסה לעשות מחצה בין המעגלים, ואם אפשר גם להעביר את המעגל שהולך לכיריים ישירות(שלא יהיה מהדקים בקופסה של התאורה)

עוד אמצעי בטיחות חשוב! שים את שני המבטחים(התלת מופעי והחד מופעי) עם גשר בינהם כך שבלוח לא יהיה מצב שיורידו רק אחד מהם ועדיין יהיה בקופסה מתח.