#117841
zdavid
משתתף

שלום אריאל אני חדש באתר

רציתי לדעת

תחזוקת הלוח על ידי חשמלאי שהוא לא בודק כוללת בדיקת LT ובדיקת פחת בנוסף על בדיקת חיזוקים ועובי מוליכים מתאימים לנתיך המעגל.