#117849
kobigross
משתתף

שלום

בהרבה פרקים של חוק החשמל כתוב: שהאחריות על מתקן החשמל היא על : מתכנן המתקן , על בעלו  או על 

מחזיקו  או על מפעילו , הכל לפי הענין . 

בחוק החשמל גם כתוב שבמידה ומבצעים שינויים , תוספות  , וכולה , יש להזמין בודק חשמל שיבדוק את המתקן חשמל .

היות ואתה נותן שרותי תחזוקה  אתה יכול  לדרוש  תעודת בדיקה  במידה וביצעו שינויים  ותוספות .

אני גם מחכה  שאריאל ירחיב בנידון

בברכה

קובי