#117851
arielsegal
מנהל בפורום

יש הבדל בין מוליך שזור למוליך גמיש.

מוליך שזור מכיל תיילים בודדים והוא נותר בצורתו האחרונה לאחר כיפוף.

מוליך גמיש ניתן לכיפוף בנקל וצורתו משתנה עם הזזת המתקן המחובר אליו.

בתקנות לאתרים רפואיים נדרש מוליך PA גמיש כי הוא מחובר למוצרים ניידים.