#117854
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

חייב להיות נוהל ברור בחברה של הפעלת קבלנים והנחיות בטיחות.

ללא נוהל זה וללא אכיפתו, האחריות היא חד משמעית עליך כבעל הרשיון הבכיר.

 

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י arielsegal.