#117857
arielsegal
מנהל בפורום

רון פרט בתשובתו את הדרישות העיקריות.

חשוב מאוד ללמוד ולהתמקצע לפני שמבצעים תחזוקה או מדידות בלוחות חשמל ובמתקני חשמל. 

במקרים רבים האחרון שנוגע בלוח הוא האחראי ובמקרה של שרפה, התחשמלות, כשל וכדומה האשמה מוטלת עליו.

שימוש במכשירים לא מתאימים, הידוק ברגים לא מתאים, חוסר הבנה מתאימה של הנדרש עלול לגרור תשלומים כבדים ביותר.