#117858
arielsegal
מנהל בפורום

הרגולטור חייב להתערב ומיד.

נושא עמדות טעינה בבתים משותפים חייב להפתר מיידית.

ראיתי כבר בנינים שבהם עמדות הטעינה מחוברות ללוח חירום, בעת חירום עלול הלוח כולו לקרוס ולא יפעלו מערכות החירום.

יש לפעול טרם יקרה אסון