#117862
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני אוהב את שיטת ההתקנה הזו. היא לא מאפשרת טיפול בלוח מסויים ללא הפסקת כל הלוחות.

היא קבילה בתנאי ושטח החתך של המוליכים יהיה אחיד לכל האורך והפיצול יהיה באמצעות מהדקים מתאימים