#117868
Mosh227
משתתף

תודה.

 

מחברת חשמל נמסר שהתקלה היתה- גשר קרוע בעמוד 

אני מבין שזה כמו שאמרת בעצם חוסר פאזה…

 

איך חוסר פאזה בא לידי ביטוי בשריפת מגענים ובקרים בלוחות החשמל?

 

אשמח להכוונה מה התהליך הנכון לתביעה מחברת חשמל לפיצוי 

בדרישה רישונית של הלקוח לפיצוי חברת חשמל התנערה בטענה שהתקלה לא קשורה ואינה מחייבת אותם בפיצוי.. 

 

תודה…