#117870
arielsegal
מנהל בפורום

שלום וברוכה הצטרפותך.

אתה רשאי לבצע בדיקת עכבת לולאת תקלה ובדיקת מפסקי פחת במהלך התחזוקה. 

אנא אל תרשום בדוח את התוצאות ותאשר תקינות כי רק בודק חשמל רשאי לאשר תקינות הארקה.

תוכל לדווח ללקוח שההארקה לא תקינה או מפסק פחת אינו תקין אך לא להוציא מסמך אישור תקינות