#117871
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

סכימת התמורה היא תמיד חד פאזית ולכן עליך לקחת את מתח הקו ולחלק לשורש שלוש במקרה של כוכב.

הזרם בקו שווה לזרם בסליל ולכן העכבה תהיה שווה למתח בניסוי קצר חלקי שורש שלוש ולחלק לזרם.