#117874
luz
משתתף

שלום,

אני לא מכיר את הנושא, אך לגבי המסקנה שהסיקו כאן בדיון מהנחיות מינהל החשמל שעמדת הטעינה חייבת להיות מוזנת מהלוח הקרוב, ולכן לא יכולה להיות מוזנת מלוח הדירה – אני לא מבין כך את ההנחיות.

מה שכתוב שם בהגדרות זה: “מעגל סופי לטעינה” – מעגל המזין מערכת טעינה באופן בלעדי ושתחילתו בלוח הקרוב לה וסיומו בעמדת הטעינה עצמה או בבית תקע המזין התקן הטעינה. כלומר: כאשר לוח מזין לוח משנה, ולוח המשנה מזין את העמדה, מה שייחשב “מעגל סופי לטעינה” זה רק מהלוח האחרון ועד לעמדה. אין הכוונה שהעמדה צריכה להיות מוזנת מהלוח הכי קרוב אליה פיזית, בדומה לכתוב בתקנות החשמל בפרק מעגלים סופיים: “מעגל סופי” – מעגל חשמלי שתחילתו במבטח הקרוב ביותר במעגל למכשיר חשמלי לבית תקע וסיומו במכשיר או בבית התקע. כמובן אין הכוונה שכל מעגל יוזן מהמבטח הכי קרוב אליו…

הבעייה החוקית לכאורה היא (מעגלים סופיים, 2 ג’)  “במיתקן ביתי לא יימצא שום חלק של מעגל סופי הניזון מלוח ראשי אחד בשטח הניזון מלוח ראשי אחר, פרט למעגל אשר במוביל, בהתקנה סמויה, ללא תיבות.” אך לגבי זה וועדת הפירושים התייחסו בתשובתם לגבי בית תקע לטעינת אופנוע חשמלי (רצ”ב הפירוש).

כמובן שהבעיות והסכנות ברורות, והפתרון הבטיחותי והטוב ביותר זה כמו שכתבו כאן, לוח נוסף עם מונים נוספים עבור עמדות הטעינה. אך יקח זמן ליישם את זה…

מצטרף לשאלות- למה חח”י לא מאשרים הזנה מדירה דווקא מעבר לקומה רביעית? ולמה לא מצויינת חובה לאמצעי ניתוק מרוכזים במקום בולט?

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י luz.
‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):