#117884
erez84
משתתף

אריאל שלום ,

תודה על התשובות 

רשמת שאת מתח הקו בכוכב נחלק בשורש 3, 

לא הבנתי למה לחלק ב3 כדי למצא את העכבה, אם כבר לחלק מתח קו ב(שורש שלוש כפול זרם)

 

שאלה שניה , נניח שהחיבור הראשוני הוא כוכב, ואמרו שמתח הקצר הוא 800 וולט , אז אני מבין שהכוונה היא תמיד למתח בין פאזה לאפס?

 

שאלה שלישית, בהנחה שנתון לי הספק קצר  אני יוצא מנקודת הנחה שזה תמיד הספק קצר של פאזה אחת (מסכמה תמורה של פאזה) אבל כפול  3, כלומר הנתון מהווה הספק קצר תלת פאזי . 

ואז אני יכול לחשב , הספק קצר הנתון  לחלק   , לשלוש פעמים  זרם פאזי , ולקבל את התנגדות אוהמית של סלילי השנאי Rk , 

 

שאלה רביעית אם נתון מתח קצר , אני יכול לכפול אותו במתח ראשוני נקוב ולחלק בזרם נקוב ולקבל עכבת קצר  (Zk), אבל אני צריך שהמתח והזרם יהיו ערכים פאזיים, 

סליחה על השאלות, אבל אני חייב להבין את העניין הזה בצורה מעמיקה יותר