#117885
aron david
משתתף

השנאים מחוברים משולש כוכב כשחסר פאזה במתח הגבוה המתח במשולש מתחלק ל-2 בסלילים ב 2 מתוך 3 הסלילים (בין 2 הפאזות התקינות כן נשאר המתח הרגיל) תכלס מה שיוצא בסוף זה שיש פאזה במתח הנמוך עם מתח של כ 170 וולט. זה מתח מספיק גבוה בשביל לנסות להפעיל את המגענים והרכיבים אבל לא מספיק גבוה בשביל להצליח בצורה תקינה. ואז סלילי המגענים נשרפים ורכיבים אלקטרוניים ניזוקים.

לגבי התהליך. יש לרשום את יום ושעת התקלה יש לתקן את התקלה ולשמור חשבוניות ולשלוח לחברת חשמל למחלקה הרלוונטית. ממוצע של כשנה מהתקלה יתחילו טלפונים מחח”י למבצע העבודה, לספקי החומר, למנהלי המקום. כדי לחקור אותם על אמיתות העניין ולוודאות שחלילה לא מנסים לעקוץ את חברת חשמל. יעמתו גירסאות יקשו בשאלות מהגורן והיקב (משהו כמו החקירה של אילן ישועה…)  ואחר כך מחכים שוב.