#117890
Avishayle8
משתתף

אריאל שלום, 

מעלה לכותרות שוב את הנושא – מה בנוגע לחישוב מוליך הארקה במערכות המוגנות בזינה צפה? 

מדובר באתר סולארי – שנאי בזינה צפה עם משגוח בידוד לפי התקנות. 

תקלה ראשונה להארקה מופיע פוט’ על הגופים המתכתיים (התרעה לחשמלאי), תקלה שנייה הפסקת מפסק ראשי שנאי. הממירים מוגנים במנתקי מבטיחים עם אופיין gG . להבנתי הקצר הצפוי במתקני זינה צפה הינו דו פאזי והוא עובר ברובו ככולו במוליכי הפאזות – גם כשיש נגיעה בגוף, מכיוון שהשיטה לא מוארקת לא יעבור זרם במוליך הארקה. אשמח להתייחסותך לנושא קביעת חתך מוליך הארקה (מוליך הגנה) לגופים מתכתיים (שנאי, לוח ראשי וכו’) במערכת מסוג זה, תודה. 

ללא קשר לזינה צפה, לגבי נושא הולם החום עבור מוליכי הארקה – נראה שעיקר החישוב הינו עבור כך שהמוליך לא יתחמם יתר על המידה ובידודו יישרף. מה קורה כאשר המוליך חשוף? איזה מקדם צריך לקחת? האם בכלל צריך? מה החישוב/נוסחא לחישוב החתך המינימלי המתחשבת אך ורק בכל האלקטרודינמי בקצר?