#117894
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן על פי תקנות החשמל נדרשת התקנת עמדת טעינה מהלוח הדירתי, באמצעות התקנה סמויה ללא תיבות.

אני סבור שהנושא הזה ממש אינו מטופל וכנראה שמחכים לאסון.

בשטח יש ערבוב הזנות, יש הזנות מלוחות חירום, יש מריבות בין שכנים בגלל שהספק המתקן הציבורי אינו מספיק, ישנן הפסקות של המתקן הציבורי מעומס יתר ועוד.

בישיבה הקרובה של הנהלת לשכת המהנדסים אדאג להוצאת ניר עמדה של לשכת המהנדסים בנושא.