#117896
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

השדות המגנטיים ממתקני זרם ישר שוררים סביב המוליכים אבל אינם יכולים ליצור כא”מ בגוף האדם או נזקים אחרים.

הסיכון המרכזי במתקני זרם ישר הוא קשת חשמלית (קצר).

אם נוצרת קשת היא בעייתית מאוד לכיבוי ועלול להגרם נזק כבד, שריפה ואפילו מוות.

יש להבטיח ביצוע עבודות ללא מתח ובידוד תקין ואיכותי