#117897
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במרחק של עד 25 משטר ממקור זינה, אינך מחוייב להתקין מפסק אוטומטי להגנה בפני קצר בתנאי וננקטו כל הפעולות כדי להבטיח שקצר כזה לא יתרחש.

כמובן שמומלץ להתקין מבטח ישירות אחרי כל מתקן זינה (שנאי או גנרטור).