#117915
aron david
משתתף

הגבלת ה 30 ס”מ היא רק כאשר מתפצלים ישירות מהדקי השקע ובגובה השקע

אך אם זו קופסא בעלת נפח גדול שיש בה מקום למהדקים מאחור (כמו גוויס), ואתה שם מהדקים מאחור. ועולה עם החציבה לגובה מעל 1.8 מטר אז מותר. לאישורך אריאל…