#117916
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כל כבל בכניסה או יציאה מלוח חשמל חייב על פי תקנות החשמל בשילוט בר קיימא.

אין פירוט של חומר השילוט ושיטת השילוט.

ניתן להשתמש בשלטים חרוטים, דגלונים, או בחבקים עליהם מודבקים שלטים.