#117932
avisay11
משתתף

הספק הד”ג (Prime) נגזר באופן ישיר משיטת ההתנעה של הצרכן, כאשר חשוב לזכור שד”ג מסוגל להפיק זרם קצר מקסימלי של פי 3 מהזרם הנומינלי שלו. כמו כן מקדם ההספק של ד”ג הוא 0.8 באופן קבוע.

בהצלחה

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י avisay11.
  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש ע"י avisay11.