#117943
arielsegal
מנהל בפורום

הערכים המפורטים בטבלה הם ערכים מומלצים של התנגדות בידוד עבור מתקנים חדשים, ערכים אלה מושגים בדרך כלל בקלות במתקן תקין.

הערך שציינת הוא ערך מזערי של התנגדות בידוד של מעגל במתקן ישן.