#117947
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

התשובה לשאלתך אינה פשטנית.

חייביםן לדעת מהו אופין המנוע (A עד V) הוא קובע את זרם ההתנעה.

חייבים לדעת מהי שיטת התנעת המנוע.

יש לדעת אילו סוגי עומסים נוספים מחוברים לאותו גנרטור.