#117950
arielsegal
מנהל בפורום

בכל מעגל שמוגן על ידי נתיכים יש לבחור כבלים בשטח חתך שמתאים לזרם שעולה ב10 אחוז לפחות על הזרם הנקוב של הנתיך.

הסיבה לכך מקורה בכך שנתיך מאפשר 60 אחוז העמסת יתר שעה שלמה בעוד שכבל מסוגל לעמוד בזרם יתר של 45 אחוז שעה שלמה.

לבחירת שטח החתך הכבל אין קשר ליעוד המתקן בין אם מדובר מדובר במתקן צריכה או מתקן יצור