#117952
arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

אם מדובר באתר ארעי, נדרשת בדיקה בכל הפעלה ראשונית.

לדעתי עליך לדרוש מהעובדים להשתמש במפסקי פחת ניידים שמותקנים על התקע, או על כבל הזינה של המכשירים המטלטלים ולבדוק את תקינות פעולתם בכל חיבור לשקע ובכך לסיים את הנושא בלי הזמנה של בודק.