#117968
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ישנו שימוש רב מאוד בגז טבעי ליצור חשמל במדינת ישראל והכון לכעת כל תחנות הכוח של חברת החשמל והיצרנים הפרטיים (למעט התחנות שמופעלות בפחם) מופעלות בגז טבעי.

ישנן גם תחנות כוח שפועלות במתאן (גז שמופק ממאגרי אשפה או מתקני תיאור שפכים).

התקנות לגבי השימוש בגז טבעי קיימות באתר של משרד האנרגיה ואפשר להעזר באתר של נתגז ועוד.

הנושא הזה היה צריך להיות מטופל בתחילת הפרויקט ולא בישורת האחרונה. איך ניתן לתכנן מתקן שלא מכירים את מקורות האספקה שלו ולא מפעילים את הצרכנים שלו מהחשמל המופק???