#117969
arielsegal
מנהל בפורום

הנתון שציינת הוא ערך מינימאלי שמתחתיו אין להפעיל את המתקן.

הנתונים שציינתי מתייחסים לערכים מומלצים של התנגדות בידוד עבור מתקנים חדשים, ערכים אלה מושגים בדרך כלל בקלות במתקן תקין.