#117972
DorEdri
משתתף

היי אריאל אתה לגמרי צודק . 

בתחילה היה מתוכנן גנרטור גיבוי דיזל סטנדרטי , אך בעקבות הימצאות של צינור הגז הראשי של ישראל בקרבת הפרוייקט החלטנו ביחד עם המנחה לבדוק את האופציה להסבת ושינוי התכנון לגנרטור גז טבעי. 

תודה רבה  על המענה ושבת שלום !