#117973
Izi
משתתף

בנושא זה, לבית פרטי שנותק מחברת חשמל ולהבנתי יש צורך בבדיקה כדי לחברו חזרה, האם ישנה עלות נוספת לבדיקה כשמדובר בבית עם גנרטור של 5kw?

האם אפשרי לבצע את כל ההכנות הנדרשות ושיאושרו על ידי הבודק למרות שהרכישה בפועל של הגנרטור תתבצע בשלב מאוחר יותר? כלומר להכין בלוח את מערכת ההחלפה ובית התקע עבור הגנרטור במיקום בו הוא יוצב אך לא להציב אותו בפועל.

לגנרטור שמותקן בגינת הבית, במרחק של כ-10 מטר מפינת המבנה, האם הוא נחשב (אני מצטט מהסרטוט) “גנרטור המותקן בתוך תחום ההשפעה של הארקת המבנה”? הגינה נמצאת בתוך חומה בנויה המקיפה את כולה אם זה משנה.

 

תודה !