#117974
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשהגנרטור מרוחק 10 מטר מקיר המבנה יש להכין עבורו הארקת שיטה והארקת גוף (מערך הארקה משלו ולא ניתן לחברו להארקת המבנה).

התנגדות הארקת השיטה שלו במבנה מאופס צריכה להיות נמוכה מ-20 אום (אם המבנה מוגן ב-TT יש להגיע לערך שנמוך מ- 5אום).

ניתן להתקין את מערכת ההחלפה ואת מערך החיבור ולהביא גנרטור בשלב מאוחר יותר.

העזר בתקנות החשמל גנרטורים עם דגש על סעיף 14.

14. מיתקן לחיבור של גנרטור ארעי לאספקה חלופית
קיים במבנה מיתקן כהכנה לחיבור של גנרטור ארעי לאספקה חלופית יותקנו בו –

1) מפסק-מחלף ידני כמפורט להלן ובלבד שאם הוא משמש גם כמפסק ראשי של המיתקן יהיה הוא בעל מצב ביניים “מופסק”:
(א) דו-קוטבי כשהגנרטור הוא חד-מופעי;
(ב) ארבע-קוטבי כשהגנרטור הוא תלת-מופעי, בהתאם לאיור מס’ 3 בתוספת השניה, אולם אם במבנה קיים איפוס והחיבור הוא בהתאם לאיור מס’ 4 בתוספת השניה, ניתן להתקין מפסק-מחלף תלת-קוטבי.
2) תקע קבוע מדגם תעשייתי בעל 5 פינים או תיבה עם 5 הדקים, אשר יחוברו כמתואר באיורים מס’ 3 או מס’ 4 בתוספת השניה.
3) ליד התקע הקבוע או תיבת ההדקים האמורים, יותקן שלט בר-קיימא ובולט לעין ובו ייכתב “חיבור לגנרטור”.