#117981
Timur
משתתף

זה חוזר לעצמו…לפני כמה שנים בקורס של אריאל שאלתי את אותה השאלה…הכול פשות…לא צריך לחפש היגיון כמו שלא צריך לגלות את הגלגל..הכול כבר קיים..במתקן ביתי אתה יכול למשוך קו תלת פאזי ללוח משנה ומהלוח למשוך מעגלים חד פאזיים . בתעשייה , אפשר גם ממעגל תלת פאזי להזין מעגלים חד פאזיים..יש חוק חשמל ועובדים לפי חוק..וברור שבמפעל יטפל בחשמל חשמלאי וכדומה, אבל בבית מגורים יכול להיות כול אחד שקצת מבין….