#117982
suny7722
משתתף

תודה רבה על התשובה, אבל המטרה שלי בשאלה היתה לדעת מה הסיבה להתייחסות השונה בשני המקרים, ואם אפשר לקבל הסבר הגיוני, פיזיקלי, חשמלי, מתמטי (איך שתקרא לזה) ולא תשובה כמו “כי זה חוק החשמל”