#117984
adi15
משתתף

היי,

מסכים לגמרי.

השאלה היא האם כאשר ידוע מראש שלממיר ישנה הגבלה לזרם מסויים ,שוב כי זה מתקן ייצור ,אין הקלות בנושא?

כי בפועל ברור לי שהחוק לא מתיר אבל אם ברור שהממיר לא יכול להוציא הספק גדול יותר (רק בתקלה אולי יוציא) אין הקלות?